Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side

 

Elevrådet 2012 - 13
Du er her:  Home > Aktiviteter > Elevråd

Hvad er elevrådet, hvorfor er vi her og hvad kan vi bruges til?

Det er sikkert nogle af de spørgsmål i som kommende gymnasieelever vil stille jer selv. Vi kan ikke give et endeligt svar på hvad elevrådet er, da det dannes af de siddende medlemmer, men alligevel vil vi forsøge at kaste lidt lys over hvad Elevrådet på Silkeborg Gymnasium står for, og hvem vi er.

Vejen til indflydelse
Som elevråd er vi den enkelte elevs vej til indflydelse af livet på SG. Elevrådet består som udgangspunkt af 2 elever fra hver klasse, og på den måde kommer vi til at repræsentere et bredt udsnit af skolens elever.

Månedlige møder
Elevrådet afholder et månedligt møde, hvor vi diskuterer nye tiltag og problemstillinger. For at de forskellige opgaver elevrådet skal løse bliver en række forskellige udvalg med hver deres område oprettet. I disse udvalg sidder der både elever, lærere og folk fra skolens ledelse, og det er her de vigtige beslutninger bliver taget.

Som elevrådsmedlem kan man vælge at være mere eller mindre aktive, men den fornemmeste opgave som elevrod er at fungere som bindeled mellem klassen og elevrådet, og dermed skolen.

For at få en idé om hvad elevrådsarbejde kan bestå af, er her en række eksempler på forskellige udvalg og deres arbejde.

Aktivitetsudvalget: Aktivitetsudvalget tager sig af, som navnet antyder, ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter på skolen. Det er bl.a. her, at man arrangerer fællestimer, formiddagssamlinger, koncerter og Den Store Gallafest i november.

Bestyrelsen: Det vigtigste udvalg på hele skolen. Her sidder skolens ledelse, bestyrelsesmedlemmer udefra, lærer og 2 elevrepræsentanter. Her tager man sig bl.a. af tunge sager som skolens økonomi, og indholdet af undervisningen.

Forretningsudvalget: For at holde styr på dagligdagen og tage sig af det administrative arbejde er der nedsat et formandskab, bestående af 4 medlemmer. Det er bl.a. forretningsudvalgets opgave at indkalde til møde og skrive dagsordener. Forretningsudvalget har også til ansvar at viderebringe beslutninger fra elevrådet, via et månedligt møde med skolens rektor.

Elevrådet er et demokratisk foretagende, og vi lægger stor på vægt at alle har indflydelse, derfor stemmer vi, på klassisk demokratisk, vis om alle beslutninger.

Forretningsudvalget