Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side
Du er her:  Home > Undervisning > Studievejledning

Studievejledning på SG

I studievejledningen på SG er vi fem vejledere:

  • Merethe Buhl: mb@sg.dk
  • Jens Lindballe: jli@sg.dk
  • Nina Bendix: nb@sg.dk
  • Michael Petersen: mp@sg.dk
  • Tanja Schumacher: ts@sg.dk

Vores primære opgave er at vejlede jer i forhold, der knytter sig til jeres skolegang på SG. Når du starter i 1g, vil du hurtigt møde en vejleder, som giver dig og din klasse en generel, fælles orientering på klassen om studievejledningen og dens tilbud. Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvor kan man finde os osv.? Senere i skoleåret orienteres I om SU og mulighederne for at sammensætte og vælge fag/studieretning.

Udover den klassevise vejledning giver vi også individuel vejledning til elever, der f.eks. henvender sig for at drøfte skolemæssige, familiemæssige, økonomiske eller personlige problemer. Hvis du har spørgsmål, kan du altid henvende dig til os på kontoret i C-gangen i vores træffetid, eller du kan kontakte os via e-mail for nærmere aftale. Vi har tavshedspligt.

Al vejledning knyttet til dit fremtidige studievalg, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet varetages af Studievalg Østjylland , som med mellemrum har større eller mindre orienteringsarrangementer på skolen fordelt ud over hele skoleåret. Du vil løbende blive informeret om deres arrangementer og vejledningstilbud på skolen både direkte via din egen e-mail og gennem almindelig, bred annoncering fra skolens side. Endelig skal du være opmærksom på den nationale vejledningsportal: www.uddannelsesguiden.dk eller www.ug.dk .


Merethe Buhl

1r, 1s, 1t, 1u, 2e, 2p, 2r, 2t, 3w, 3m, 3y

Michael Petersen
1w, 1x, 1y, 1z, 2s, 2u, 2w, 3a, 3b, 3i, 3kf

Nina Bendix
1e, 1f, 1h, 1p, 2ak, 2b, 2fn, 2i, 3c, 3dx, 3e

Jens Lindballe
1c, 1d, 1q, 2h, 2x, 2y, 2z, 3h, 3p, 3q, 3z

Tanja Schumacher
1a, 1b, 1i, 2c, 2d, 2m, 2q, 3r, 3s, 3u

 

Merethe Buhl
Michael Petersen
Nina Bendix
Jens Lindballe
Tanja Schumacher