Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side
Du er her:  Home > Internationalt > Kina på skemaet

”Kina på skemaet”.

I disse år sættes Kina i fokus på Silkeborg Gymnasium. Vi oprettede sidste år for første gang et hold som fra starten af skoleåret blev undervist i kinesisk sprog, og i dette skoleår har vi oprettet to hold, som læser kinesisk på A-niveau. På regionsmødet d. 27. april 2011 bevilgede Region Midtjylland midler til projektet ”Kina på skemaet”, hvor Silkeborg Gymnasium, Silkeborg kommunes skoleafdeling og Silkeborg Erhvervsråd vil udvikle en model for samarbejde om opbygningen af et fag omhandlende det moderne Kinas historie, kultur, sprog og samfundsforhold m.m. Faget vil sætte fokus på Kina som et aktuelt billede på den igangværende globalisering og internationalisering som foregår i verdenssamfundet.

Der vil blive produceret undervisningsmaterialer, udviklet pædagogiske metoder samt evaluerings- og prøveformer på området.
Gennem arbejdet med faget på forskellige niveauer, vil unge mennesker fra 7. klasse – 3g få mulighed for at arbejde i et nyt felt med en moderne tilgang og synsvinkel bl.a. for at kunne agere konstruktivt i forhold til den globale udvikling.
Der etableres kontakt til danske firmaers afdelinger i Kina med henblik på praktik- og studieophold.

Så vi går spændende år i møde – med de internationale briller på.