Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side

AKTUELT

Læse-skrivevejledning på Silkeborg Gymnasium

I læse-skrivevejledningen på SG er vi to vejledere:

Kirsten Molbech: km@sg.dk

Heidi Rahbæk: ra@sg.dk

  • Som læse-skrivevejledere tilbyder vi løbende vejledning og undervisning af elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Vejledningen kan være i form af et læsekursus, støtte til ordblinde eller hjælp til det skriftlige arbejde.

  • I 1.g giver vi en fælles orientering på klassen om læse-skrivevejledningen og dens muligheder for hjælp til elever, der har eller på et tidspunkt får vanskeligheder med læsning eller skrivning. I forlængelse af denne orientering laver vi en screening og en læsehastighedstest af alle 1.g’ere. Vi følger op med enten læsekurser, støttetimer eller hjælpemidler til dem, der måtte have behov for det.

  • Vi kan kontaktes personligt eller via en faglærer. 

Læsekursus

Tips og trics til lektielæsning

Gymnasieuddannelse? Behov for særlig støtte?

 

 

 

 

 

Kirsten Molbech
Heidi Rahbæk