Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side
Du er her:  Home > Om SG > Skolens mål og værdier > Team Danmark

Team Danmark

Silkeborg Gymnasium tilbyder, at elever, der er særlig dygtige sportsudøvere, kan tage studentereksamen, STX, over fire år i stedet for tre.

For at blive optaget på denne linje skal man først være godkendt af Team Danmark. Godkendelsen søger du elektronisk via Team Danmarks hjemmeside. Du kan inden da deltage i et af de informationsmøder, som Team Danmark afholder i december måned.

Elever, der går på Silkeborg Gymnasium på det 4-årige Team Danmark-forløb, kan vælge mellem to forskellige studieretninger. På den ene studieretning er studieretningsfagene engelsk A, samfundsfag B og psykologi B, og på den anden er studieretningsfagene matematik A, fysik B og kemi B.

Formålet med din uddannelse på STX er at forberede dig til at studere videre og at give dig almen viden. Du har efterfølgende mulighed for at læse videre på en kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Du får en række kompetencer, som bredt kvalificerer dig, uanset om du ønsker en videregående uddannelse eller ej.

Optagelse
Du skal om optagelse både på Silkeborg Gymnasium og hos Team Danmark. Ansøgning om optagelse på gymnasiet foregår via
www.optagelse.dk. Ansøgningen skal være gymnasiet i hænde senest 15. marts.
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og/eller din UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og at søge via
www.optagelse.dk

Du skal anføre, hvilken af de to studieretninger, du ønsker at følge (engelsk A, samfundsfag B og psykologi B eller matematik A, fysik B og kemi B), ligesom du skal oplyse, at du er Team Danmark elev.

Hvis du har brug for mere information om gymnasiet, er du velkommen til at skrive til Silkeborg Gymnasiums Sports College koordinator, Mikkel Eltved, me(at)silkeborg-gym.dk og få en aftale om en samtale.

Du kan læse mere om
Team Danmark her!